MENUMENU

Avís legal

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

 
El web del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pretén posicionar els establiments, l’agenda turística i els productes turístics de la comarca del Maresme en llocs capdavanters pel que fa a la promoció turística a través de la xarxa

 

1.- LLOC WEB

EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME, compleix amb la Llei 34/ 2002 , d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per complir amb la llei citada, les dades d’informació general d’aquest lloc Web són: www.laietaniamaresme.cat

Titular: CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME
Adreça: Plaça Miquel Biada, 1 Mataró (Barcelona)
Contacte: info@turismemaresme.cat
Telèfon: +34 93 741 11 61
Dades Registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya
CIF: Q-0801899-F

 

2. POLÍTICA DE DADES

2.1 Continguts

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i el web estigui lliure de virus i d´altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d´errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d´informació accessible a través d´aquest lloc web, a pesar dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme no es fa responsable de les informacions i opinions  que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s´accedeixi per mitjà d´enllaços (links).

2.2. Condicions d´ús i funcionament del lloc Web

L´ús d´aquesta pàgina web atribueix la condició d´usuari de la mateixa (en endavant l´usuari) i implica l´acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc web del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pot ser visitat pels usuaris de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades a cada ciutadà, en les que es demana clau d´identificació i contrasenya, que són reservades per a cada ciutadà.

L´usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l´usuari ha d´abstenir-se d´utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

2.3. Exempció de responsabilitat per l´ús o funcionament d´aquest lloc web

La responsabilitat per l´ús de la informació continguda en la pàgina web és de l´usuari. El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme queda eximit de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l´accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix.
L´usuari és l´únic i exclusiu responsable de les seves claus d´identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts d´aquest lloc web.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme no es fa responsable de l´ús indegut de les claus d´identificació i contrasenyes d’accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l´oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

 

3. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i dels seus autors i tenen la consideració d´obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d´aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. 

Està autoritzat l´ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest web, sense autorització expressa del Consell Comarcal del Maresme.

No s´autoritza en cap cas:
– La presentació d´una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, per mitjà de “framing”.
– La inserció d´una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme,  mitjançant “in line linking”.
– L´extracció d´elements del lloc web causant perjudici al  Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme conforme les disposicions vigents.

Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme són propietat d´aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d´enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest web.

 

4.- LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

4.1 Dades subministrades voluntàriament per l´usuari

Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i seran les estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s´utilitzarà exclusivament per donar l´efectiva resposta o prestació del servei a l´usuari.

L´usuari del lloc web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, als efectes de l´exercici de les funcions d´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L´usuari del lloc web que hagi facilitat les seves dades accepta expressament rebre informació difosa pel Consell Comarcal del Maresme d´acord amb la Llei 8/2003, de 5 de maig, de tercera modificació de la Llei 6/1987, del 4 d´abril, de l´organització comarcal de Catalunya (art. 25 a 39) que pugui ser del seu interès, excepte que comuniqui la seva negativa en qualsevol moment a l´Oficina de Registre del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, a través de l’adreça info@turismemaresme.cat

4.2 Drets dels interessats

L´usuari del lloc web que faciliti dades de caràcter personal queda assabentat que podrà exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d´acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, dirigint-se a l´Oficina de Registre del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, – Plaça Miquel Biada 1, 08301 de MATARÓ, o a través de l’adreça info@turismemaresme.cat

4.3 Galetes (“Cookies”)

En cap cas les galetes (“cookies”) que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del  lloc web. L´ús de cookies es reserva exclusivament per a facilitar a l´usuari l´accessibilitat del lloc web.

L´ús de galetes (“cookies”) de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l´ordinador de l´usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, es limitaran únicament a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l´objecte de facilitar l´exploració segura i eficient del lloc web.

4.4 Comunicació Segura

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades de caràcter personal que estableix la legislació vigent i ha adoptat les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscs a que estan exposades, ja sigui per l´acció humana o pel medi físic, per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o apropiació indeguda de dades de caràcter personal.

 

5 .-SUGGERIMENTS

Esperem que la informació d’aquest lloc web us sigui útil i us agraïrem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l’adreça de correu info@turismemaresme.cat